Get Adobe Flash player Install latest flash player if you can't see this gallery, or click here to see the html version.


          
  CỔNG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
  Hướng tới chính phủ điện tử   

   ICat là một “Hệ thống Cổng thông tin quản lý, chỉ đạo điều hành” được xây dựng nhằm cung cấp cho bạn một hệ thống quản lý văn bản, công việc, tài liệu hiệu quả, nhanh chóng. Hệ thống này giúp Ban lãnh đạo điều phối, tác nghiệp mọi lúc mọi nơi.

  Những lợi ích hệ thống iCAT mang lại:

  • Thống nhất được quy trình giao việc, theo dõi, lưu trữ và báo cáo công việc.
  • Đảm bảo công việc, văn bản được lưu trữ, xử lý chính xác, nhanh chóng, an toàn và tiện lợi.
  • Đảm bảo công việc được thực hiện đúng người, đúng việc.
  • Nâng cao hiệu quả công việc và xử lý văn bản.
  • Tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí khi quản lý, lưu trữ và tìm kiếm công việc – văn bản.
  • Dễ dàng đánh giá hiệu suất làm việc của cán bộ công nhân viên.
  • Giao diện theo cấu trúc bảng biểu hiện đại, tiện lợi, dễ sử dụng, nhiều tính năng đặc sắc như tính năng lọc, gom nhóm, thêm bớt các cột động trong báo cáo...
  • Có cơ chế lưu trữ các tài liệu dưới dạng điện tử, rút ngắn thời gian, thu hẹp khoảng cách và tiết kiệm chi phí.
  • Cung cấp cơ chế bảo mật chặt chẽ, đảm bảo chỉ những người có thẩm quyền mới được truy xuất và xử lý thông tin.
  • Hệ thống báo cáo động, cho phép tùy biến (thêm, bớt) các cột trong báo cáo, sắp xếp, nhóm dữ liệu trong báo cáo giúp cho công tác tổng hợp các báo cáo tuần, báo cáo tháng, báo cáo năm diễn ra một cách dễ dàng, nhanh chóng, đầy đủ, chính xác.
  TÍNH NĂNG iCAT:

            
   
      
    
       
   


     
       
       
  TIỆN ÍCH CỦA iCAT

       SÁNG TẠO VÀ ĐỘT PHÁ
       


  NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ
       

  Sản phẩm:   iCAT - AG Portal Framework / Sản phẩm đăng ký bản quyền tác giả